Drijfveer en werkwijze

Schrijven is voor mij een manier om de wereld te onderzoeken, te verwerken en te verklaren. Daarom vind ik ook heel uiteenlopende onderwerpen interessant. Ik vind het bevredigend om me intensief in iets of iemand  te verdiepen en uit wat ik te weten gekomen ben een nieuw verhaal te scheppen. Daarbij zoek ik graag naar onbekende gezichtspunten of feiten. Soms vallen deze je zomaar in de schoot, maar meestal moet je er meer voor doen. “Geluk is wat ontstaat als voorbereiding de gelegenheid ontmoet”, zei Seneca ooit en daarom geloof ik in goed voorwerk. 
Voor een artikel vind ik een goede opbouw en zorgvuldige formulering belangrijk. Ook houd ik van zo authentiek mogelijke citaten. Interviewen is iets dat me oplaadt. Ik heb hierin een brede ervaring, omdat ik zowel mensen heb geïnterviewd voor tijdschriftartikelen, als audio-opnames heb gemaakt voor Cito-luistertoetsen voor volwassenen. 

Voorbeelden van tijdschriftartikelen

*  In het artikel Mensen die het liegen niet kunnen laten (PSYCHE&BREIN) moest op een soepele manier nogal wat wetenschappelijke informatie worden verwerkt. Een inspannende, maar erg leuke puzzel.

 *  Eigenlijk ben ik een tekenjunk: ik kan het gewoon niet laten (ZIN) is een type artikel dat ik lekker vind om te schrijven: een boeiend human interestverhaal in vraag-antwoordvorm. 

* Het artikel Intimiteit van levensbelang en toch beladen (LIBELLE BALANCE) is een mix van literatuuronderzoek en eigen interviewmateriaal: een fijne combinatie. 

*  Het artikel Loesje: Van een goeie zin krijg je de mooiste muren (Onze Taal) is een beetje een buitenbeentje op mijn website,  omdat het heel specifiek over taal gaat, maar dat krijg je als je je met Loesje bezighoudt.

* Als laatste mijn bijdrage aan de publicatie Liefde & Geluk (HEALTH). Het gaat hier niet zozeer om de quotes die ik moest aanleveren, als wel om het feit dat ik in zeer korte tijd nogal uiteenlopende mensen moest zien te vinden, zoals iemand met één been en een persoon die een nier aan zijn partner had afgestaan.  Ik vind zoiets werkelijk - om het beladen woord maar te gebruiken - een uitdaging!